XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O30-O48 Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych
O33 Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej
Nie obejmuje:
 • wymienione stany z przedłużeniem czynności porodowej (O65-O66)
Obejmuje:
 • wymienione stany jako przyczyna obserwacji, hospitalizacji lub opieki położniczej innego rodzaju, bądź przyczyna cięcia cesarskiego przed rozpoczęciem czynności porodowej
O33.1 Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej ogólnym zwężeniem miednicy
Obejmuje:
 • Zwężona miednica BNO powodująca niewspółmierność porodową