XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O00-O08 Ciąża zakończona poronieniem
Nie obejmuje:
 • kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)
O08 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Inne:
 • (Kod ten przeznaczony jest głównie dla kodowania chorobowości. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
O08.0 Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Nie obejmuje:
 • zakażenie dróg moczowych (O08.8)
 • zator septyczny lub septyczno-ropny (O08.2)
Obejmuje:
 • Posocznica w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Sepsa w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Wstrząs septyczny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapalenie błony śluzowej macicy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapalenie jajników w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapalenie jajowodów i jajników w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapalenie jajowodów w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapalenie otrzewnej miednicy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapalenie przydatków w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.1 Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Afibrynogenemia w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zespół wykrzepiania w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.2 Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Zator:BNO w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:płucny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:płynem owodniowym w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:powietrzny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:ropny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:septyczny lub septyczno-ropny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:spowodowany przez mydło w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:zakrzepowy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.3 Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Nie obejmuje:
 • wstrząs septyczny (O08.0)
Obejmuje:
 • Wstrząs (pooperacyjny) w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zapaść krążeniowa w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.4 Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Martwica kanalikowa nerek w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Mocznica w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Natychmiastowe wyłączenie funkcji nerek w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Niewydolność nerek (ostra) w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Oliguria w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.5 Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Zaburzenia równowagi elektrolitowej w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.6 Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:jelita w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:macicy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:pęcherza moczowego w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:szyjki macicy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:tkanki otaczającej cewkę moczową w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Rozdarcie, perforacja, rozerwanie lub uszkodzenie chemiczne:więzadła szerokiego macicy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.7 Inne żylne powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
O08.8 Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Zakażenie dróg moczowych w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zatrzymanie krążenia w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
O08.9 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej, nieokreślone
Obejmuje:
 • Nieokreślone powikłania występujące w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07