XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O00-O08 Ciąża zakończona poronieniem
Nie obejmuje:
 • kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)
O00 Ciąża pozamaciczna
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.- w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.
Obejmuje:
 • pęknięta ciąża pozamaciczna
O01 Zaśniad groniasty
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.- w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.
Nie obejmuje:
 • zaśniad groniasty złośliwy (D39.2)
O02 Inne patologiczne skutki zapłodnienia
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.- w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.
Nie obejmuje:
 • płód pergaminowy (O31.0)
O03 Poronienie samoistne
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.])
Obejmuje:
 • poronienie
O04 Poronienie sztuczne
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.])
Obejmuje:
 • aborcja ze wskazań lekarskich
 • zakończenie ciąży:z prawnie uznanych przyczyn
 • zakończenie ciąży:ze wskazań lekarskich
O05 Inne poronienie
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.])
O06 Poronienie, nieokreślone
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.])
Obejmuje:
 • poronienie wywołane BNO
O07 Nieskuteczna próba poronienia
Nie obejmuje:
 • poronienie niezupełne (O03-O06)
Obejmuje:
 • nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia
O08 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Inne:
 • (Kod ten przeznaczony jest głównie dla kodowania chorobowości. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)