XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N60-N64 Choroby piersi
Nie obejmuje:
 • zaburzenia piersi związane z porodem (O91-O92)
N64 Inne choroby piersi
N64.0 Szczelina i przetoka brodawki sutkowej
N64.1 Martwica tłuszczowa piersi
Obejmuje:
 • Martwica tłuszczowa piersi (segmentowa)
N64.2 Zanik piersi
N64.3 Mlekotok niezwiązany z porodem
N64.4 Bolesność piersi
N64.5 Inne objawy w obrębie piersi
Obejmuje:
 • Stwardnienie piersi
 • Wciągnięcie brodawki sutkowej
 • Wydzielina z brodawki sutkowej
N64.8 Inne określone choroby piersi
Obejmuje:
 • Częściowy zanik piersi (polaktacyjny)
 • Torbiel mleczna
N64.9 Choroby piersi, nieokreślone