XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N60-N64 Choroby piersi
Nie obejmuje:
 • zaburzenia piersi związane z porodem (O91-O92)
N60 Łagodna dysplazja piersi
Obejmuje:
 • włóknisto-torbielowate zwyrodnienie piersi
N61 Stany zapalne piersi
Nie obejmuje:
 • noworodkowe zakaźne zapalenie piersi (P39.0)
Obejmuje:
 • Czyrak gromadny piersi
 • Ropień (ostry) (przewlekły) (niepołogowy):otoczki brodawki sutkowej
 • Ropień (ostry) (przewlekły) (niepołogowy):piersi
 • Zapalenie piersi (ostre) (przewlekłe) (niepołogowe):BNO
 • Zapalenie piersi (ostre) (przewlekłe) (niepołogowe):zakaźne
N62 Przerost piersi
Obejmuje:
 • Ginekomastia
 • Przerost piersi:BNO
 • Przerost piersi:okresu pokwitania
N63 Nieokreślony guzek w piersi
Obejmuje:
 • Guzek (guzki) BNO w piersi
N64 Inne choroby piersi