XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N40-N51 Choroby męskich narządów płciowych
N50 Inne choroby męskich narządów płciowych
Nie obejmuje:
 • skręt jądra (N44)
N50.8 Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych
Obejmuje:
 • Obrzęk moszny, pęcherzyka nasiennego, powrózka nasiennego, jądra [z wyjątkiem zaniku], osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
 • Owrzodzenie moszny, pęcherzyka nasiennego, powrózka nasiennego, jądra [z wyjątkiem zaniku], osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
 • Przerost moszny, pęcherzyka nasiennego, powrózka nasiennego, jądra [z wyjątkiem zaniku], osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
 • Przetoka cewkowo-mosznowa
 • Torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (niefilariozowa) BNO
 • Zanik moszny, pęcherzyka nasiennego, powrózka nasiennego, jądra [z wyjątkiem zaniku], osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
 • Zwężenie:nasieniowodu
 • Zwężenie:osłonki pochwowej jądra
 • Zwężenie:powrózka nasiennego