XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N30-N39 Inne choroby układu moczowego
Nie obejmuje:
 • zakażenie układu moczowego:jako powikłanie ciąży, porodu lub okresu połogu (O23.-)
 • zakażenie układu moczowego:jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • zakażenie układu moczowego:z kamicą moczową (N20-N23)
N30 Zapalenie pęcherza moczowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego (B95-B97) lub wywołującego czynnika zewnętrznego (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego (N41.3)