XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N10-N16 Choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
Nie obejmuje:
 • torbielowe zapalenie miedniczek i moczowodów (N28.8)
Obejmuje:
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
N14 Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).