XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M80-M94 Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej
M80-M85 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M85 Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • łamliwość kości (Q78.0)
 • marmurkowatość kości (Q78.2)
 • osteopoikilia (Q78.8)
 • włóknista rozsiana dysplazja kości (Q78.1)
M85.5 Tętniakowata torbiel kości
Nie obejmuje:
 • tętniakowata torbiel żuchwy (K09.2)