XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M80-M94 Choroby tkanki kostnej i chrzęstnej
M80-M85 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M80 Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • kręg klinowy BNO (M48.5)
 • zapadnięcie kręgu BNO (M48.5)
 • złamanie patologiczne BNO (M84.4)
Obejmuje:
 • osteoporotyczne zapadnięcie kręgu i klinowatość kręgów
M80.4 Osteoporoza polekowa ze złamaniem patologicznym
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).