XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M70-M79 Inne choroby tkanek miękkich
M75 Uszkodzenia barku
Nie obejmuje:
 • zespół bark-ręka (M89.0)
M75.0 Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
Obejmuje:
 • Zapalenie okołostawowe barku
 • Zespół zamrożonego barku
M75.1 Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
Obejmuje:
 • Rozerwanie lub pęknięcie czepca ścięgnisto-mięśniowego lub mięśnia nadgrzebieniowego (całkowite) (niecałkowite), nieokreślone jako urazowe
 • Zespół mięśnia nadgrzebieniowego
M75.2 Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
M75.3 Wapniejące zapalenie ścięgien barku
Obejmuje:
 • Zwapnienie kaletki maziowej stawu ramiennego
M75.4 Zespół wybitego barku
M75.5 Zapalenie kaletki maziowej barku
M75.8 Inne uszkodzenia barku
M75.9 Uszkodzenie barku, nieokreślone