XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M65-M68 Choroby maziówki i ścięgien
M67 Inne choroby błony maziowej i ścięgien
Nie obejmuje:
 • ksantomatoza ścięgien (E78.2)
 • przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] (M72.0)
 • zapaleniem ścięgna BNO (M77.9)
M67.0 Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)
M67.1 Inne postacie przykurczu ścięgna (pochewki)
Nie obejmuje:
 • z przykurczem stawu (M24.5)
M67.2 Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej (barwnikowe) (M12.2)
M67.3 Przemijające zapalenie błony maziowej
Nie obejmuje:
 • reumatyzm palindromiczny (M12.3)
Obejmuje:
 • Toksyczne zapalenie błony maziowej
M67.4 Ganglion
Nie obejmuje:
 • ganglion w przebiegu malinicy (A66.6)
 • torbiel:błony maziowej (M71.2-M71.3)
 • torbiel:kaletki maziowej (M71.2-M71.3)
Obejmuje:
 • Ganglion stawu lub ścięgna (pochewki)
M67.8 Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien
M67.9 Choroba błony maziowej i ścięgien, nieokreślona