XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M40-M54 Choroby grzbietu
M45-M49 Choroby kręgosłupa
M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M46.
0 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie)
1 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa)
2 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica szyi)
3 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica szyjno-piersiowa)
4 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica piersiowa)
5 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica piersiowo-lędźwiowa)
6 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica lędźwiowa)
7 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica lędźwiowo-krzyżowa)
8 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna)
9 Inne zapalne choroby kręgosłupa (Nieokreślone umiejscowienie)