XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M40-M54 Choroby grzbietu
M45-M49 Choroby kręgosłupa
M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Nie obejmuje:
 • artropatia w przebiegu choroby Reitera (M02.3)
 • Choroba Behçeta (M35.2)
 • młodzieńcze (zesztywniające) zapalenie stawów kręgosłupa (M08.1)
Obejmuje:
 • Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa
M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
M47 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Obejmuje:
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lub zwyrodnienie stawów międzykręgowych
 • zwyrodnienie stawów kręgosłupa
M48 Inne choroby kręgosłupa
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Nie obejmuje:
 • artropatie łuszczycowe i w przebiegu chorób jelit (M07.-)