XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M40-M54 Choroby grzbietu
M40-M43 Zniekształcające choroby grzbietu
M43 Inne zniekształcające choroby grzbietu
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Nie obejmuje:
 • kręgoszczelina (Q76.4)
 • lumbalizacja i sakralizacja (Q76.4)
 • półkręg (Q76.3-Q76.4)
 • skrzywienie kręgosłupa w przebiegu:choroby Pageta [osteitis deformans] (M88.-)
 • skrzywienie kręgosłupa w przebiegu:osteroporozy (M80-M81)
 • utajony rozszczep kręgosłupa (Q76.0)
 • wrodzona kręgoszczelina i kręgozmyk (Q76.2)
 • zespół Klippela-Feila (Q76.1)