XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)
M25 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • trudności w chodzeniu (R26.2)
 • zaburzenia chodu i poruszania się (R26.-)
 • zniekształcenia sklasyfikowane w kategoriach M20-M21
 • zwapnienie:barku (stawu ramiennego) (M75.3)
 • zwapnienie:kaletki (M71.4)
 • zwapnienie:ścięgna (M65.2)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M25.
0 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Umiejscowienie mnogie)
1 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
8 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej (Nieokreślone umiejscowienie)
M25.0 Krwiak śródstawowy
Nie obejmuje:
 • w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia
M25.1 Przetoka stawu
M25.2 Staw cepowaty
M25.3 Inna postać niestabilności stawu
Nie obejmuje:
 • niestabilność stawu wtórna do:starego urazu więzadła (M24.2)
 • niestabilność stawu wtórna do:usunięcia protezy stawu (M96.8)
M25.4 Wysięk w stawie
Nie obejmuje:
 • wodniak stawu w przebiegu malinicy (A66.6)
M25.5 Ból stawu
M25.6 Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
M25.7 Osteofit
M25.8 Inne określone choroby stawów
M25.9 Choroba stawów, nieokreślona