XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)
M24 Inne określone uszkodzenia stawu
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • ganglion (M67.4)
 • kolano przeskakujące (M23.8)
 • w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy naczyń w zależności od umiejscowienia
 • zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (K07.6)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M24.
0 Inne określone uszkodzenia stawu (Umiejscowienie mnogie)
1 Inne określone uszkodzenia stawu (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Inne określone uszkodzenia stawu (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Inne określone uszkodzenia stawu (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Inne określone uszkodzenia stawu (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Inne określone uszkodzenia stawu (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Inne określone uszkodzenia stawu (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Inne określone uszkodzenia stawu (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
8 Inne określone uszkodzenia stawu (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Inne określone uszkodzenia stawu (Nieokreślone umiejscowienie)
M24.0 Wolne ciało w jamie stawowej
Nie obejmuje:
 • wolne ciało w jamie stawu kolanowego (M23.4)
M24.1 Inne choroby chrząstek stawowych
Nie obejmuje:
 • chondrokalcynoza (M11.1-M11.2)
 • ochronoza (E70.2)
 • wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (M23.-)
 • zwapnienia przerzutów (E83.5)
M24.2 Choroby więzadeł
Nie obejmuje:
 • kolana (M23.5-M23.8)
 • rodzinna wiotkość więzadeł (M35.7)
Obejmuje:
 • Niestabilność wtórna do starego urazu więzadła
 • Wiotkość więzadeł BNO
M24.3 Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • przemieszczenie i podwichnięcie stawu:nawracające (M24.4)
 • przemieszczenie i podwichnięcie stawu:w wyniku świeżego urazu – patrz urazy stawów i więzadeł w zależności od umiejscowienia
 • przemieszczenie i podwichnięcie stawu:wrodzone – patrz wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65-Q79)
M24.4 Nawracające przemieszczenia i podwichnięcia stawu
Nie obejmuje:
 • podwichnięcie kręgu (M43.3-M43.5)
 • rzepka (M22.0-M22.1)
M24.5 Przykurcz stawu
Nie obejmuje:
 • nabyte zniekształcenia kończyn (M20-M21)
 • przykurcz Dupuytrena (M72.0)
 • przykurcz ścięgna (pochewki) bez przykurczu stawu (M67.1)
M24.6 Zesztywnienie stawu
Nie obejmuje:
 • kręgosłup (M43.2)
 • sztywność stawu bez zesztywnienia (M25.6)
M24.7 Wgłębienie panewki
M24.8 Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego (M76.3)
Obejmuje:
 • Biodro wrażliwe
M24.9 Uszkodzenie stawu, nieokreślone