XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)
M23 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego
Nie obejmuje:
 • choroby rzepki (M22.-)
 • nawracające przemieszczenie lub podwichnięcie (M24.4)
 • osteochondroza rozwarstwiająca (M93.2)
 • w przebiegu świeżego urazu – patrz: urazy kolana i kończyny dolnej (S80-S89)
 • zesztywnienie (M24.6)
 • zniekształcenie kolana (M21.-)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M23.
0 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Umiejscowienie mnogie)
1 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Więzadło krzyżowe przednie lub przedni róg łąkotki przyśrodkowej)
2 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Więzadło krzyżowe tylne lub tylny róg łąkotki przyśrodkowej)
3 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Więzadło poboczne piszczelowe lub inne nieokreślone umiejscowienie na łąkotce przyśrodkowej)
4 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Więzadło poboczne strzałkowe lub przedni róg łąkotki bocznej)
5 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Tylny róg łąkotki bocznej)
6 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Inne i nieokreślone umiejscowienie na łąkotce bocznej)
7 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Więzadła torebkowe)
8 Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego (Nieokreślone więzadła lub łąkotki)