XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)
M20 Nabyte deformacje palców rąk i stóp
Nie obejmuje:
 • nabyty brak palców rąk i stóp (Z89.-)
 • wrodzone zaburzenia rozwojowe i zniekształcenia palców rąk i stóp (Q66.-)
 • wrodzony brak palców rąk i stóp (Q71.3)
M20.0 Zniekształcenie palca (palców)
Nie obejmuje:
 • palec zatrzaskujący (M65.3)
 • pałeczkowatość palców (R68.3)
 • przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] (M72.0)
Obejmuje:
 • Zniekształcenia butonierkowate i typu „szyi łabędziej”
M20.1 Paluch koślawy (nabyty)
Obejmuje:
 • Zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego
M20.2 Paluch sztywny
M20.3 Inne zniekształcenia palucha (nabyte)
Obejmuje:
 • Paluch szpotawy
M20.4 Młotkowatość innych palców (nabyta)
M20.5 Inne zniekształcenia palców stóp (nabyte)
M20.6 Nabyte zniekształcenia palców stóp, nieokreślone