XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M15-M19 Choroby zwyrodnieniowe stawów
Inne:
 • (W tej części zwrot „zapalenie stawów” stosowany jest wymiennie z określeniami „artroza” lub „osteoartroza”. Pojęcie „pierwotny” stosowane jest w klasycznym znaczeniu klinicznym i oznacza patologię bez uchwytnej przyczyny.)
Nie obejmuje:
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.-)
M15 Zwyrodnienie wielostawowe
Nie obejmuje:
 • obustronne zajęcie pojedynczego stawu (M16-M19)
Obejmuje:
 • zwyrodnienie stawu z informacją o więcej niż jednej lokalizacji
M16 Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]
M17 Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]
M18 Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M19 Inne zwyrodnienia stawów
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.-)
 • paluch sztywny (M20.2)
 • zwyrodnienie wielostawowe (M15.-)