XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M05-M14 Artropatie wielostawowe zapalne
M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • gorączka reumatyczna (I00)
 • reumatoidalne zapalenie stawów:kręgosłupa (M45)
 • reumatoidalne zapalenie stawów:młodzieńcze (M08.-)
M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • młodzieńcze artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit (M09.-)
M08 Młodzieńcze zapalenie stawów
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (M33.0)
 • zespół Felty’ego (M05.0)
Obejmuje:
 • zapalenie stawów u dzieci, rozpoczynające się przed 16. rokiem życia i trwające dłużej niż 3 miesiące
M09 Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • artropatia w przebiegu choroby Whipple’a (M14.8)
M10 Dna moczanowa
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
M11 Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
M12 Inne określone artropatie
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • artropatia BNO (M13.9)
 • artropatia pierścieniowo-nalewkowa (J38.7)
 • zwyrodnienie stawu (M15-M19)
M13 Inne postacie zapalenia stawów
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • zwyrodnienie stawu (M15-M19)
M14 Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • artropatia w przebiegu:chorób hematologicznych (M36.2-M36.3)
 • artropatia w przebiegu:chorób nowotworowych (M36.1)
 • artropatia w przebiegu:reakcji nadwrażliwości (M36.4)
 • artropatie łuszczycowe i w przebiegu chorób jelit (M07.-)
 • spondylopatia neuropatyczna (M49.4)