XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M00-M03 Artropatie związane z zakażeniami
Inne:
 • (W tej części opisano artropatie będące wynikiem działania drobnoustrojów.)
M05-M14 Artropatie wielostawowe zapalne
M15-M19 Choroby zwyrodnieniowe stawów
Inne:
 • (W tej części zwrot „zapalenie stawów” stosowany jest wymiennie z określeniami „artroza” lub „osteoartroza”. Pojęcie „pierwotny” stosowane jest w klasycznym znaczeniu klinicznym i oznacza patologię bez uchwytnej przyczyny.)
Nie obejmuje:
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa (M47.-)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)