XII Choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • siatkowica z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
L80-L99 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej
L80 Bielactwo
L81 Inne zaburzenia pigmentacji
Nie obejmuje:
 • zespół Peutza-Jeghersa (Q85.8)
 • znamię – patrz indeks alfabetyczny
 • znamię wrodzone BNO (Q82.5)
L82 Brodawka łojotokowa
Obejmuje:
 • Choroba Lesera-Trélata
 • Ciemne grudkowe zapalenie skóry
L83 Rogowacenie ciemne
Obejmuje:
 • Brodawkowatość zlewna i siatkowata
L84 Nagniotki i modzele
Obejmuje:
 • Modzel
 • Nagniotek
L85 Inne formy zgrubienia naskórka
Nie obejmuje:
 • przerostowe choroby skóry (L91.-)
L86 Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Hiperkeratoza przymieszkowa wtórna do niedoboru witaminy A (E50.8)
 • Kserodermia wtórna do niedoboru witaminy A (E50.8)
L87 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
Nie obejmuje:
 • ziarniniak obrączkowaty (perforujący) (L92.0)
L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
Obejmuje:
 • Ropne wrzodziejące zapalenie skóry
 • Zgorzelinowe zapalenie skóry
L89 Owrzodzenie odleżynowe
Nie obejmuje:
 • owrzodzenie odleżynowe (troficzne) szyjki (macicy) (N86)
Obejmuje:
 • Odleżyna
 • Owrzodzenie po gipsie
 • Owrzodzenie z ucisku
L90 Zanikowe choroby skóry
L91 Przerostowe choroby skóry
L92 Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • actinic granuloma (L57.5)
L93 Toczeń rumieniowaty
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • toczeń rumieniowaty układowy (M32.-)
 • toczeń:pospolity (A18.4)
 • toczeń:wrzodziejący (A18.4)
 • twardzina układowa (M34.-)
L94 Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
L95 Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • alergiczne zapalenie naczyń (M31.0)
 • choroba posurowicza (T80.6)
 • guzkowe zapalenie tętnic (M30.0)
 • naczyniak pełzający (L81.7)
 • plamica Henocha(-Schönleina) (D69.0)
 • pokrzywka (L50.-)
 • reumatoidalne zapalenie naczyń (M05.2)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:BNO (M79.3)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:szyi i pleców (M54.0)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:toczniowe (L93.2)
 • ziarniniakowatość Wegenera (M31.3)
L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • określone zakażenia sklasyfikowane w kategoriach A00-B99
 • owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • owrzodzenie żylakowe (I83.0)
 • zakażenia skóry (L00-L08)
 • zgorzel (R02)
L98 Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L99 Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej