XII Choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • siatkowica z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
L20-L30 Zapalenie skóry i wyprysk
Inne:
 • (W tej części pojęcia „zapalenie skóry” i „wyprysk” stosowane są wymiennie jako synonimy.)
Nie obejmuje:
 • choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55-L59)
 • przewlekła (dziecięca) choroba ziarniniakowa (D71)
 • zapalenie skóry:okołoustne (L71.0)
 • zapalenie skóry:opryszczkowate (L13.0)
 • zapalenie skóry:wywołane (L98.1)
 • zapalenie skóry:z suchością skóry (L85.3)
 • zapalenie skóry:z zastoju (I83.1-I83.2)
 • zapalenie skóry:zgorzelinowe (L88)
L23 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
Nie obejmuje:
 • alergia BNO (T78.4)
 • choroby skóry i tkanki podskórnej związane z promieniowaniem (L55-L59)
 • wyprysk w okolicy ucha zewnętrznego (H60.5)
 • zapalenie skóry:BNO (L30.9)
 • zapalenie skóry:kontaktowe BNO (L25.9)
 • zapalenie skóry:kontaktowe z podrażnienia (L24.-)
 • zapalenie skóry:okołoustne (L71.0)
 • zapalenie skóry:pieluszkowe [serwetkowe] (L22)
 • zapalenie skóry:powieki (H01.1)
 • zapalenie skóry:wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju (L27.-)
Obejmuje:
 • alergiczny wyprysk kontaktowy