XII Choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • siatkowica z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
L00-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • jęczmień (H00.0)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:brodawki wirusowe (B07)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:grzybice (B35-B49)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:mięczak zakaźny (B08.1)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:róża (A46)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:różyca (A26.-)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:wszawica, glistnica i inne infestacje (B85-B89)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] pozagenitalne (B00.-)
 • półpasiec (B02.-)
 • zakaźne zapalenie skóry (L30.3)
 • zapalenie kącików ust:BNO (K13.0)
 • zapalenie kącików ust:w przebiegu niedoboru ryboflawiny (E53.0)
 • zapalenie kącików ust:w przebiegu:kandydozy (B37.-)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:BNO (M79.3)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:szyi i pleców (M54.0)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:toczniowe (L93.2)
 • ziarniniak ropotwórczy (L98.0)
L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności [HIV] przebiegająca z uogólnioną limfadenopatią (B23.1)
 • powiększenie węzłów chłonnych (R59.-)
 • zapalenie węzłów chłonnych:BNO (I88.9)
 • zapalenie węzłów chłonnych:krezki, nieswoiste (I88.0)
 • zapalenie węzłów chłonnych:przewlekłe lub podostre, z wyjątkiem węzłów krezki (I88.1)
Obejmuje:
 • ropień (ostry) dowolnego węzła chłonnego, z wyjątkiem krezkowych
 • zapalenie węzłów chłonnych, ostre dowolnego węzła chłonnego, z wyjątkiem krezkowych