XII Choroby skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • siatkowica z zaburzeniami barwnikowymi i gospodarki tłuszczowej (I89.8)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
L00-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • jęczmień (H00.0)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:brodawki wirusowe (B07)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:grzybice (B35-B49)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:mięczak zakaźny (B08.1)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:róża (A46)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:różyca (A26.-)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:wszawica, glistnica i inne infestacje (B85-B89)
 • miejscowe zakażenia skóry sklasyfikowane w rozdziale I, takie jak:zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] pozagenitalne (B00.-)
 • półpasiec (B02.-)
 • zakaźne zapalenie skóry (L30.3)
 • zapalenie kącików ust:BNO (K13.0)
 • zapalenie kącików ust:w przebiegu niedoboru ryboflawiny (E53.0)
 • zapalenie kącików ust:w przebiegu:kandydozy (B37.-)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:BNO (M79.3)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:szyi i pleców (M54.0)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:toczniowe (L93.2)
 • ziarniniak ropotwórczy (L98.0)
L03 Zapalenie tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa] (L98.3)
 • gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta] (L98.2)
 • zapalenie naczyń limfatycznych (przewlekłe) (podostre) (I89.1)
 • zapalenie tkanki łącznej:aparatu łzowego (H04.3)
 • zapalenie tkanki łącznej:jamy ustnej (K12.2)
 • zapalenie tkanki łącznej:nosa (J34.0)
 • zapalenie tkanki łącznej:okolicy odbytu i odbytnicy (K61.-)
 • zapalenie tkanki łącznej:powieki (H00.0)
 • zapalenie tkanki łącznej:przewodu słuchowego zewnętrznego (H60.1)
 • zapalenie tkanki łącznej:zewnętrznych narządów płciowych:męskich (N48.2)
 • zapalenie tkanki łącznej:zewnętrznych narządów płciowych:żeńskich (N76.4)
Obejmuje:
 • ostre zapalenie naczyń chłonnych
L03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy
Obejmuje:
 • Zakażenie paznokcia
 • Zanokcica okołopaznokciowa
 • Zapalenie łożyska paznokcia
 • Zapalenie wału paznokciowego
L03.1 Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny
Obejmuje:
 • Bark
 • Biodro
 • Dół pachowy
L03.2 Zapalenie tkanki łącznej twarzy
L03.3 Zapalenie tkanki łącznej tułowia
Nie obejmuje:
 • zapalenie pępowiny u noworodków (P38)
Obejmuje:
 • Krocze
 • Pachwina
 • Pępek
 • Plecy [dowolna okolica]
 • Ściana jamy brzusznej
 • Ściana klatki piersiowej
L03.8 Zapalenie tkanki łącznej o innym umiejscowieniu
Obejmuje:
 • Głowa [dowolna okolica, z wyjątkiem twarzy]
 • Skóra owłosiona głowy
L03.9 Zapalenie tkanki łącznej, nieokreślone