XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K80-K87 Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
K80 Kamica żółciowa
K80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii K80.2 z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii K80.2 z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (przewlekłym)
 • Zapalenie pęcherzyka żółciowego z kamicą żółciową BNO
K80.2 Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
Obejmuje:
 • Kamica pęcherzyka żółciowego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):pęcherzyka żółciowego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu pęcherzykowego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
 • Kamica żółciowa nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
 • Kolka (nawracająca) żółciowa nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
K80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem dróg żółciowych
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii K80.5 z zapaleniem dróg żółciowych
K80.4 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
Obejmuje:
 • Dowolny stan z kategorii K80.5 z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (z zapaleniem dróg żółciowych)
K80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
Obejmuje:
 • Kamica przewodu żółciowego wspólnego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu wątrobowego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu żółciowego BNO nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu żółciowego wspólnego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Wątrobowa:kamica nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Wątrobowa:kolka (nawracająca) nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
K80.8 Inne postacie kamicy żółciowej