XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K70-K77 Choroby wątroby
Nie obejmuje:
 • choroba Wilsona (E83.0)
 • hemochromatoza (E83.1)
 • wirusowe zapalenie wątroby (B15-B19)
 • Zespół Reye’a (G93.7)
 • żółtaczka BNO (R17)
K71 Toksyczne uszkodzenie wątroby
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • alkoholowa choroba wątroby (K70.-)
 • zespół Budda-Chiariego (I82.0)
Obejmuje:
 • polekowe:idiosynkratyczne (nieprzewidywalne) uszkodzenie wątroby
 • polekowe:toksyczne (przewidywalne) uszkodzenie wątroby
K71.0 Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
Obejmuje:
 • Czysty zastój żółci
 • Zastój żółci z uszkodzeniem hepatocytów