XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K65-K67 Choroby otrzewnej
K65 Zapalenie otrzewnej
Nie obejmuje:
 • zapalenie otrzewnej:aseptyczne (T81.6)
 • zapalenie otrzewnej:chemiczne (T81.6)
 • zapalenie otrzewnej:łagodne napadowe (E85.0)
 • zapalenie otrzewnej:miednicy u kobiet (N73.3-N73.5)
 • zapalenie otrzewnej:noworodkowe (P78.0-P78.1)
 • zapalenie otrzewnej:okresowe rodzinne (E85.0)
 • zapalenie otrzewnej:połogowe (O85)
 • zapalenie otrzewnej:w przebiegu lub wtórne do:choroby uchyłkowej jelita (K57.-)
 • zapalenie otrzewnej:w przebiegu lub wtórne do:poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • zapalenie otrzewnej:w przebiegu lub wtórne do:zapalenia wyrostka robaczkowego (K35.-)
 • zapalenie otrzewnej:wywołane przez talk lub inne substancje obcego pochodzenia (T81.6)
K65.8 Inne zapalenie otrzewnej
Obejmuje:
 • Martwica tłuszczowa krezki
 • Przewlekłe rozrostowe zapalenie otrzewnej
 • Zapalenie otrzewnej wywołane przez:mocz
 • Zapalenie otrzewnej wywołane przez:żółć
 • Zmydlenie krezki