XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K20-K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • przepuklina rozworu przełykowego (K44.-)
K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy (K52.8)
 • zespół Zollingera-Ellisona (E16.4)
K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
Nie obejmuje:
 • nadżerka (ostra) błony śluzowej żołądka (K25.-)
Obejmuje:
 • Ostre (nadżerkowe) zapalenie żołądka z krwawieniem
K29.1 Inne ostre zapalenie żołądka
K29.2 Alkoholowe zapalenie żołądka
K29.3 Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
K29.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
Obejmuje:
 • Zanik błony śluzowej żołądka
K29.5 Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone
Obejmuje:
 • Przewlekłe zapalenie żołądka:dna
 • Przewlekłe zapalenie żołądka:wpustu
K29.6 Inne zapalenia żołądka
Obejmuje:
 • Choroba Ménétriera
 • Olbrzymiofałdowy przerost błony śluzowej żołądka
 • Ziarniniakowe zapalenie żołądka
K29.7 Zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.8 Zapalenie dwunastnicy
K29.9 Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone