XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K20-K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • przepuklina rozworu przełykowego (K44.-)
K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy (K52.8)
 • zespół Zollingera-Ellisona (E16.4)