XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K00-K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K13 Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej
Nie obejmuje:
 • choroby języka (K14.-)
 • torbiele okolicy jamy ustnej (K09.-)
 • wybrane choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego (K05-K06)
 • zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne (K12.-)
Obejmuje:
 • nabłonkowe choroby języka
K13.0 Choroby warg
Nie obejmuje:
 • niedobór ryboflawiny (E53.0)
 • popromienne zapalenie warg (L55-L59)
 • zapalenie kącików ust w przebiegu:kandydozy (B37.8)
 • zapalenie kącików ust w przebiegu:niedoboru ryboflawiny (E53.0)
Obejmuje:
 • Owrzodzenie kącików ust
 • Przeczulica warg
 • Zapalenie kącików ust NGI
 • Zapalenie warg:BNO
 • Zapalenie warg:gruczołowe
 • Zapalenie warg:kątowe
 • Zapalenie warg:złuszczające
K13.1 Nagryzanie policzka i wargi
K13.2 Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, w tym języka
Nie obejmuje:
 • włochate rogowacenie białe (K13.3)
Obejmuje:
 • Nikotynowe rogowacenie białe podniebienia
 • Obrzęk biały nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka
 • Podniebienie palacza
 • Rogowacenie czerwone nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka
K13.3 Włochate rogowacenie białe
K13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
Obejmuje:
 • Ziarniniak kwasochłonny śluzówki jamy ustnej
 • Ziarniniak ropotwórczy śluzówki jamy ustnej
 • Żółtak brodawkowaty śluzówki jamy ustnej
K13.5 Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
Obejmuje:
 • Zwłóknienie podśluzowe języka
K13.6 Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
Nie obejmuje:
 • przerost z podrażnienia bezzębnego wyrostka [przerost wtórny do stosowania protezy] (K06.2)
K13.7 Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
Obejmuje:
 • Ogniskowe zwyrodnienie śluzowate śluzówki jamy ustnej