XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K00-K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K07 Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
Nie obejmuje:
 • rozrost lub niedorozwój kłykciowy jednostronny (K10.8)
 • zanik lub przerost połowiczy twarzy (Q67.4)
K07.3 Zaburzenia pozycji zębów
Nie obejmuje:
 • zęby wtopione lub zaklinowane bez nieprawidłowego ustawienia (K01.-)
Obejmuje:
 • Diastema zęba lub zębów
 • Przemieszczenie zęba lub zębów
 • Przestawienie zęba lub zębów
 • Rotacja zęba lub zębów
 • Stłoczenie zęba lub zębów
 • Tremy zęba lub zębów
 • Zęby wtopione lub zaklinowane z nieprawidłowym ustawieniem takich zębów, a także zębów przyległych