XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K00-K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K03 Inne choroby twardych tkanek zębów
Nie obejmuje:
 • próchnica zębów (K02.-)
 • zgrzytanie zębami BNO (F45.8)
 • zgrzytanie zębami (F45.8)
K03.1 Starcie zębów
Obejmuje:
 • Starcie zębów:nawykowe
 • Starcie zębów:obrzędowe
 • Starcie zębów:środkami do czyszczenia
 • Starcie zębów:tradycyjne
 • Starcie zębów:zawodowe
 • Ubytki klinowe zębów BNO