X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J60-J70 Choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne
Nie obejmuje:
 • astma sklasyfikowana w kategorii J45.-
J67 Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny
Nie obejmuje:
 • zapalenie płuc wywołane przez wdychanie czynników chemicznych, gazów, spalin lub par (J68.0)
Obejmuje:
 • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i płuc wywołane przez wdychanie pyłów organicznych i cząstek grzybów, promieniowców lub innego pochodzenia
J67.0 Płuco rolnika
Obejmuje:
 • Choroba spleśniałego siana
 • Płuco przerzucających siano
 • Płuco żniwiarzy
J67.1 Bagasoza
Obejmuje:
 • Bagasoza:choroba pracujących przy przerobie trzciny cukrowej
 • Bagasoza:zapalenie płuc pracujących przy przerobie trzciny cukrowej
J67.2 Płuco hodowców ptaków
Obejmuje:
 • Płuco hodowców gołębi
 • Płuco hodowców papug
J67.3 Korkowica
Obejmuje:
 • Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka
 • Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka
J67.4 Płuco pracujących przy słodzie
Obejmuje:
 • Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez Aspergillus clavatus
J67.5 Płuco pracujących przy przerobie grzybów
J67.6 Płuco korujących klony
Obejmuje:
 • Kryptostromoza
 • Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez Cryptostroma corticale
J67.7 Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
Obejmuje:
 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez grzyby, promieniowce termofilne i inne organizmy wzrastające w przewodach wentylacyjnych [klimatyzacyjnych]
J67.8 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez inne pyły organiczne
Obejmuje:
 • Płuco kuśnierzy
 • Płuco płuczących sery
 • Płuco pracujących przy obróbce kawy
 • Płuco pracujących przy obróbce mączki rybnej
 • Zapalenie płuc drzewa sekwoi
J67.9 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez nieokreślony pył organiczny
Obejmuje:
 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zewnątrzpochodne) BNO
 • Zapalenie płuc z nadwrażliwości BNO