X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J30-J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
Nie obejmuje:
 • ostre zakażenie dróg oddechowych BNO (J22)
 • zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (J68.2)
J39.0 Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
Nie obejmuje:
 • ropień okołomigdałkowy (J36)
Obejmuje:
 • Ropień przygardłowy
J39.1 Inne ropnie gardła
Obejmuje:
 • Ropień nosogardzieli
 • Zapalenie tkanek miękkich gardła
J39.2 Inne choroby gardła
Nie obejmuje:
 • zapalenie gardła:przewlekłe (J31.2)
 • zapalenie gardła:wrzodziejące (J02.9)
Obejmuje:
 • Obrzęk gardła i nosogardzieli
 • Torbiel gardła i nosogardzieli
J39.3 Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu
J39.8 Inne określone choroby górnych dróg oddechowych
J39.9 Choroby górnych dróg oddechowych, nieokreślone