X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J09-J18 Grypa i zapalenie płuc
J10 Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Nie obejmuje:
 • wywołane przez Haemophilus influenzae [H. influenzae]:zakażenie BNO (A49.2)
 • wywołane przez Haemophilus influenzae [H. influenzae]:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G00.0)
 • wywołane przez Haemophilus influenzae [H. influenzae]:zapalenie płuc (J14)
J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Obejmuje:
 • Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Obejmuje:
 • Grypa inny zidentyfikowany wirus grypy
 • Grypowe:ostre zakażenie górnych dróg oddechowych inny zidentyfikowany wirus grypy
 • Grypowe:zapalenie gardła inny zidentyfikowany wirus grypy
 • Grypowe:zapalenie krtani inny zidentyfikowany wirus grypy
 • Grypowy wysięk opłucnowy inny zidentyfikowany wirus grypy
J10.8 Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
Obejmuje:
 • Encefalopatia spowodowana przez grypę inny zidentyfikowany wirus grypy
 • Grypowe:zapalenie mięśnia sercowego (ostre) inny zidentyfikowany wirus grypy
 • Grypowe:zapalenie żołądka i jelit inny zidentyfikowany wirus grypy