X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J00-J06 Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
Nie obejmuje:
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia BNO (J44.1)
J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim nieokreślonym
Nie obejmuje:
 • ostre zakażenie dróg oddechowych BNO (J22)
 • zakażenie wywołane przez wirus grypy:niepotwierdzone (J11.1)
 • zakażenie wywołane przez wirus grypy:potwierdzone (J09)