IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I70-I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
I72 Inne postacie tętniaka
Nie obejmuje:
 • tętniak:aorty (I71.-)
 • tętniak:naczyń mózgowych (niepęknięty) (I67.1)
 • tętniak:naczyń wieńcowych (I25.4)
 • tętniak:serca (I25.3)
 • tętniak:tętnicy płucnej (I28.1)
 • tętniak:tętnicy siatkówki (H35.0)
 • tętniak:tętniczo-żylny BNO (Q27.3)
 • tętniak:żylakowaty (I77.0)
Obejmuje:
 • tętniak (wrzecionowaty) (rzekomy) (pęknięty)