IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I60-I69 Choroby naczyń mózgowych
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Nie obejmuje:
 • otępienie naczyniowe (F01.-)
 • pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.-)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.-)
I69 Następstwa chorób naczyniowych mózgu
Inne:
 • (Tych kategorii należy używać do określenia stanów z kategorii I60-I67 jako przyczyny następstw, które jako takie sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego.)