IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I49 Inne zaburzenia rytmu serca
Nie obejmuje:
 • bradykardia:błędna (R00.1)
 • bradykardia:BNO (R00.1)
 • bradykardia:zatokowa (R00.1)
 • bradykardia:zatokowo-przedsionkowa (R00.1)
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • stany wikłające:zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
 • zaburzenia rytmu serca u noworodków (P29.1)
I49.8 Inne określone zaburzenia rytmu serca
Obejmuje:
 • Zaburzenia rytmu:pozazatokowe
 • Zaburzenia rytmu:węzłowe
 • Zaburzenia rytmu:zatoki wieńcowej