IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I10-I15 Nadciśnienie tętnicze
Nie obejmuje:
 • nadciśnienie płucne (I27.0)
 • nadciśnienie u noworodków (P29.2)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O10-O11)
 • stany z zajęciem naczyń wieńcowych (I20-I25)
I11 Nadciśnieniowa choroba serca
Obejmuje:
 • dowolny stan z kategorii I50.-, I51.4-I51.9 spowodowany przez nadciśnienie