IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I10-I15 Nadciśnienie tętnicze
Nie obejmuje:
 • nadciśnienie płucne (I27.0)
 • nadciśnienie u noworodków (P29.2)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O10-O11)
 • stany z zajęciem naczyń wieńcowych (I20-I25)
I10 Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
Nie obejmuje:
 • stany z zajęciem naczyń:mózgowych (I60-I69)
 • stany z zajęciem naczyń:oka (H35.0)
Obejmuje:
 • Nadciśnienie (tętnicze) (łagodne) (samoistne) (złośliwe) (pierwotne) (układowe)
 • Podwyższone ciśnienie krwi
I11 Nadciśnieniowa choroba serca
Obejmuje:
 • dowolny stan z kategorii I50.-, I51.4-I51.9 spowodowany przez nadciśnienie
I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
Nie obejmuje:
 • nadciśnienie wtórne (I15.-)
Obejmuje:
 • miażdżyca tętnic nerki
 • miażdżycowe zapalenie nerek (przewlekłe) (śródmiąższowe)
 • nefropatia nadciśnieniowa
 • sowolny stan z kategorii N00-N07, N18.-, N19 lub N26 z dowolnym zaburzeniem z kategorii I10
 • stwardnienie nerek
I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
Obejmuje:
 • choroby:serca i nerek
 • choroby:sercowo-naczyniowe i nerek
 • dowolny stan z kategorii I11.- z dowolnym zaburzeniem z kategorii I12.-
I15 Nadciśnienie wtórne
Nie obejmuje:
 • zajęcie naczyń:mózgowych (I60-I69)
 • zajęcie naczyń:oka (H35.0)