VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
  • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H90-H95 Inne choroby ucha
H92 Ból ucha i wyciek z ucha
H92.0 Ból ucha
H92.1 Ropotok uszny
Nie obejmuje:
  • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha (G96.0)
H92.2 Krwawienie z ucha
Nie obejmuje:
  • pourazowe krwawienie z ucha – kodowane w zależności od rodzaju urazu