VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H90-H95 Inne choroby ucha
H90 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe
Nie obejmuje:
 • głuchoniemota NGI (H91.3)
 • głuchota BNO (H91.9)
 • upośledzenie słuchu:BNO (H91.9)
 • upośledzenie słuchu:nagłe (idiopatyczne) (H91.2)
 • upośledzenie słuchu:ototoksyczne (H91.0)
 • upośledzenie słuchu:spowodowane przez hałas (H83.3)
Obejmuje:
 • głuchota wrodzona
H90.2 Upośledzenie słuchu przewodzeniowe, nieokreślone
Obejmuje:
 • Upośledzenie słuchu przewodzeniowe BNO