VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H80-H83 Choroby ucha wewnętrznego
H81 Zaburzenia układu przedsionkowego
Nie obejmuje:
 • zawroty głowy:BNO (R42)
 • zawroty głowy:nagminne (A88.1)
H81.0 Choroba Ménière’a
Obejmuje:
 • Wodniak błędnika
 • Zespół Ménière’a lub zawroty głowy
H81.1 Łagodne, napadowe zawroty głowy
H81.2 Zapalenie neuronu przedsionkowego
H81.3 Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego
Obejmuje:
 • Zawroty głowy:obwodowe BNO
 • Zawroty głowy:uszne
 • Zawroty głowy:usznopochodne
 • Zespół Lermoyeza
H81.4 Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
Obejmuje:
 • Oczopląs położeniowy ośrodkowy
H81.8 Inne zaburzenia układu przedsionkowego
H81.9 Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone
Obejmuje:
 • Zespół zawrotów głowy BNO