VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H53-H54 Upośledzenie widzenia i ślepota
H54 Ślepota i upośledzenie widzenia
Inne:
 • (Kategorie określające stopień niedowidzenia przedstawiono w tabeli poniżej.)
Nie obejmuje:
 • przemijające objawy ślepoty (G45.3)
H54.0 Ślepota obuoczna
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w obu oczach
H54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku i kategorii 1 lub 2 w drugim oku.
H54.2 Upośledzenie wzroku obuoczne
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w obu oczach
H54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 9 w obu oczach
H54.4 Ślepota jednego oka
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
H54.5 Upośledzenie widzenia jednego oka
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
H54.6 Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 9 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
H54.7 Nieokreślona utrata wzroku
Inne:
 • ( Kategoria upośledzenia wzroku Ostrość wzroku z najlepszą możliwą korekcją Maksymalnie mniej niż: Minimalnie co najmniej: 1 6/18 6/60 3/10 (0,3) 1/10 (0,1) 20/70 20/200 2 6/60 3/60 1/10 (0,1) 1/20 (0,05) 20/200 20/400 3 3/60 1/60 (liczenie palców z odległości 1 metra)
 • (Zamieszczona poniżej tabela zawiera klasyfikację stopnia uszkodzenia wzroku według grupy WHO ds. Badania i Zapobiegania Ślepocie, obradującej w Genewie w dniach 6-10 listopada 1972 r.)
 • WHO Technical Report Series No. 518, 1973
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 9 BNO