VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H53-H54 Upośledzenie widzenia i ślepota
H54 Ślepota i upośledzenie widzenia
Inne:
 • (Kategorie określające stopień niedowidzenia przedstawiono w tabeli poniżej.)
Nie obejmuje:
 • przemijające objawy ślepoty (G45.3)
H54.4 Ślepota jednego oka
Obejmuje:
 • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]