VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H53-H54 Upośledzenie widzenia i ślepota
H53 Zaburzenia widzenia
H53.0 Niedowidzenie z nieużywania oka
Obejmuje:
 • Niedowidzenie w:deprywacji sensorycznej
 • Niedowidzenie w:różnowzroczności
 • Niedowidzenie w:zezie
H53.1 Subiektywne zaburzenia widzenia
Nie obejmuje:
 • omamy wzrokowe (R44.1)
Obejmuje:
 • Astenopia
 • Mroczki ruchome
 • Nagła utrata wzroku
 • Ślepota dzienna
 • Ślepota zmierzchowa
 • Światłowstręt
 • Wzrokowe halo
 • Zniekształcenie obrazu
H53.2 Dwojenie
Obejmuje:
 • Podwójne widzenie
H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznego
Obejmuje:
 • Fuzja bez stereopsji
 • Jednoczesna percepcja bez fuzji
 • Nieprawidłowa korespondencja siatkówki
 • Upośledzenie widzenia obuocznego
H53.4 Zmiany w polu widzenia
Obejmuje:
 • Mroczek:Bjerruma
 • Mroczek:łukowaty
 • Mroczek:pierścieniowaty
 • Mroczek:środkowy
 • Niedowidzenie połowicze (jednoimienne) (różnoimienne)
 • Poszerzenie plamki ślepej
 • Ubytek kwadrantowy
 • Uogólnione zawężenie pola widzenia
H53.5 Zaburzenia widzenia barw
Nie obejmuje:
 • ślepota dzienna (H53.1)
Obejmuje:
 • Całkowita ślepota na barwy
 • Częściowa ślepota na barwę czerwoną
 • Częściowa ślepota na barwę niebieską
 • Częściowa ślepota na barwę zieloną
 • Nabyte zaburzenie widzenia barwnego
 • Ślepota na barwę czerwoną
 • Ślepota na barwę niebieską
 • Ślepota na barwę zieloną
 • Ślepota na barwy
H53.6 Ślepota zmierzchowa
Nie obejmuje:
 • wtórna do niedoboru witaminy A (E50.5)
H53.8 Inne zaburzenia widzenia
H53.9 Zaburzenia widzenia, nieokreślone