VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H30-H36 Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
H35 Inne zaburzenia siatkówki
H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
Obejmuje:
 • Mikrotętniaki siatkówki
 • Nowotworzenie naczyń siatkówki
 • Retinopatia:BNO
 • Retinopatia:Coatsa
 • Retinopatia:nadciśnieniowa
 • Retinopatia:plamkowa BNO
 • Retinopatia:wysiękowa
 • Zapalenie naczyń siatkówki
 • Zapalenie okołonaczyniowe siatkówki
 • Zapalenie osłonek naczyń siatkówki
 • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
 • Żylaki siatkówki
H35.1 Retinopatia wcześniaków
Obejmuje:
 • Zwłóknienie pozasoczewkowe
H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki
Nie obejmuje:
 • zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe z odwarstwieniem siatkówki (H33.4)
Obejmuje:
 • Zmiany rozrostowe szklistkowo-siatkówkowe
H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Celofanowe zwyrodnienie plamki
 • Druzy (zwyrodnieniowe) plamki
 • Otwór plamki
 • Pasma naczyniaste plamki
 • Starcze zwyrodnienie plamki (zanikowe) (wysiękowe)
 • Toksyczne zwyrodnienie plamki
 • Torbiel plamki
 • Zwyrodnienie Kuhnta-Juniusa
H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
Nie obejmuje:
 • z przedarciem siatkówki (H33.3)
Obejmuje:
 • Zwyrodnienie siatkówki:BNO
 • Zwyrodnienie siatkówki:drobnotorbielowate
 • Zwyrodnienie siatkówki:kraciaste
 • Zwyrodnienie siatkówki:o wyglądzie kamieni brukowych
 • Zwyrodnienie siatkówki:palisadowe
 • Zwyrodnienie siatkówki:siateczkowe
H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
Obejmuje:
 • Choroba Stargardta
 • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
 • Zwyrodnienie:siatkówki (białoplamkowe) (barwnikowe) (żółtakowate)
 • Zwyrodnienie:szklistkowo-siatkówkowe
 • Zwyrodnienie:tapetoretinalne
H35.6 Krwotok siatkówkowy
H35.7 Oddzielenie warstw siatkówki
Obejmuje:
 • Centralna chorioretinopatia surowicza
 • Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki
H35.8 Inne określone zaburzenia siatkówki
H35.9 Zaburzenie siatkówki, nieokreślone